fbpx

Házirend

A Házirend betartásával Vendégeink érdekeit és épségét védjük, illetve a táncórák gördülékeny működését biztosítjuk, hogy az itt eltöltött szabadidő minden Vendégünk számára hasznosan és magas színvonalon teljen! A táncórák igénybevétele a Házirend egyidejű elfogadását is jelenti.

Különleges házirend

Fontosnak tartjuk tanítványaink egészségét, jó közérzetét és természetesen megteszünk mindent annak érdekében, hogy valamennyi vendégünk kockázatok nélkül élvezhesse táncóráinkat a megszokott minőségben. Ehhez azonban a Te segítségedre is szükségünk van! 

Az táncórákon kérjük, tartsd be a alábbi higiéniai szabályzatot:

– Kérjük, tarts mindig 1,50 m-es távolságot!

– A táncteremben rendelkezésedre áll fertőtlenítőszer, kérjük használd belépéskor.

– Mindenki védelme érdekében kérjük, maradj otthon, ha betegségre utaló tüneteket észlelsz, például köhögsz vagy folyik az orrod.

– Csak szükség esetén vedd igénybe az öltözőket, a zuhanyzókat ne használd!

– Annak érdekében, hogy az egyidejűleg stúdióban tartózkodható, megengedhető létszámot ne lépjük át, az órákra előzetes regisztráció kötelező. Kérjük vedd figyelembe, hogy ha regisztráció nélkül érkezel CSAK ABBAN AZ ESETBEN tudunk beengedni az órákra, ha a létszám megengedi. Beléptetésnél a regisztrációval rendelkező vendégeket részesítjük előnyben.

Általános házirend

A ReggaetonDance/Twerksuli Tánciskola (továbbiakban: Tánciskola) óráin minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A táncstúdió területén tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás, valamint minden olyan tevékenység, amely jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért. Az tánciskola vezetőinek engedélye nélkül kereskedelmi-, reklám- vagy propagandatevékenység végzése, kép- és hanganyag készítése tilos!

Első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni egy regisztrációs űrlapot. A regisztrációs űrlap kitöltésével, az órán való részvétellel a vendég elfogadja a ReggaetonDance Házirendjében foglaltakat.

A használó az adatai megadásával hozzájárulását adja személyes adatainak kizárólag jelen célra történő rögzítéséhez. Amennyiben a Tánciskola a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) azok készüléséről előzetesen tájékoztatja az órán résztvevő vendégeket, lehetőséget biztosítva a képekről, felvételekről kiállásra. A vendég ezután a reklámanyagon történő megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A Tánciskola nem vállal felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend, illetve az általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a terem területén az elveszett, eltulajdonított (ide értve, de nem kizárólagosan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a táncstúdió recepcióján köteles leadni. 

A Tánciskola csoportos és magánóráin minden vendég csak saját felelősségére vehet részt.
Minden vendégnek tisztában kell lenni azzal, hogy milyen a fizikai és egészségi állapota, így az ő felelőssége, hogy ezeknek megfelelő edzésformát (különösen figyeljen a mozdulatok helyes kivitelezésére, ami szükséges, hogy igazodjon erőnlétéhez, fizikai, egészségügyi állapotához), szolgáltatásokat válasszon. A Tánciskola mindazon esetlegesen bekövetkezett károkért, balesetekért kizárja a felelősségét, amik az előzőekben felsoroltak helytelen választásból erednek.

A vendég a tánciskola által számára átadott eszközöket (térdvédő stb.) köteles az óra végén az oktatónak hiánytalanul leadni. A vendég a számára átadott eszközök vonatkozásában teljes anyagi felelősséggel tartozik a Tánciskola felé.

A Tánciskola óráin résztvenni csak az érvényesen megváltott jeggyel vagy bérlettel lehet. Az órák díját a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek személyre szólóak, át nem ruházhatóak, azokról alkalmakat mások számára nem lehet kiváltani. A napijegy és a bérlet napi egyszeri belépésre jogosít fel. Ott tartózkodás alatt, abban az esetben, ha több csoportos órán szeretne részt venni, napi jegy esetén annyi napijegyet szükséges váltani, ahány csoportos órát tervez igénybe venni. Bérlettel rendelkezők esetében minden egyes csoportos órán való részvételhez bérletének újabb kreditfelhasználása vagy napijegy váltása szükséges.

A Tánciskola hibájából elmaradt órákra váltott alkalmak a bérleteken jóváírásra kerülnek, melynek a felhasználhatósági ideje 1 hét.

A táncterem területén váltócipő (zárt sportcipő) használata kötelező. 

A normál bérletek és belépők nem érvényesek az olyan eseti rendezvényekre, amelyek eltérnek az órarendben meghirdetett áraktól, programoktól. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre. A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel.

A csoportos órákra lehetőség van az interneten keresztül előre helyet foglalni, órajegyet váltani az ‘órarend’ menüpont alatt, e-mail-cím megadásával. Egy e-mail-címen egy adott órára egyszerre maximum egy aktív foglalás lehet. Amennyiben a vendég nem jelenik meg az adott órán, az alkalom levonásra kerül a bérletéből. Regisztráció lemondásra az adott óra előtt minimum 24 órával van lehetőség, a visszaigazoló e-mail-ben megadott módon. Szabályos lemondás esetén az előre befizetett órajegy másik órára felhasználható 1 héten belül. 24 órán belüli lemondás esetén az órajegy nem használható fel másik órára. Az órajegy ára nem visszatéríthető.

Szabálytalanság (jelen Házirend rendelkezéseinek, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegésének) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén a Tánciskola jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég a Tánciskolával szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Infoline: +36 30 976 1404

Legyél te is reggaetondancer!

Csatlakozz több, mint 3000 elégedett tanítványunkhoz, tanulj meg az alapoktól profin táncolni és szerezz új barátokat!